Fagomanija

Objašnjenje pojma Fagomanija:


Opsjednutost jedenjem.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173