Flatulencija

Objašnjenje pojma Flatulencija:


Pretjerana proizvodnja plinova u crijevima ili trbuhu.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173