Formulacija lijeka s polaganim

Objašnjenje pojma Formulacija lijeka s polaganim:


Poseban lijek. Takav se oblik lijeka može koristiti samo jedan do dva puta na dan sa istim učinkom.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173