Prevalencija

Objašnjenje pojma Prevalencija:


Broj slučajeva pojedinih bolesti kod određenog stanovništva u određenom razdoblju.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Prevalencija