Geonistin vaginalne tablete

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis
Geonistin vaginalne tablete

Što sadrže Geonistin tablete za rodnicu?

Djelatne tvari Geonistin tableta za rodnicu su oksitetraciklin inistatin.

Jedna Geonistin tabletaza rodnicu sadrži 100 mg oksitetraciklina u obliku oksitetraciklinklorida i 100 000 IU (internacionalnih jedinica) nistatina.

Druge pomoćne tvari su: laktoza hidrat; kukuruzni škrob; hidroksipropilceluloza; dekstrin; biljno ulje, hidrogenirano, vrst I; celuloza, mikrokristalična; natrijev stearilfumarat; hipromeloza; karmelozanatrij, umrežena.

Kako Geonistin tablete za rodnicu izgledaju i sadržaj pakiranja?

Geonistin tablete za rodnicu su slabo žute marmorirane tablete s natpisom PLIVA s jedne strane. Geonistin tablete za rodnicu dostupne su u pakiranju od 6 (2 x 3) tableta za rodnicu, u blisteru, u kutiji.

Kako čuvati Geonistin tablete za rodnicu?

Geonistin tablete za rodnicu morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece. Lijek čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

Primjena

Što su Geonistin tablete za rodnicu i za što se koriste?

Geonistin tablete za rodnicu koriste se za lokalno liječenje infekcije rodnice, vulve i grlića maternice uzrokovane gljivicom Candidom albicans i ostalim gljivicama i bakterijama osjetljivim na nistatin i oksitetraciklin (djelatni sastojci Geonistin vaginalnih tableta).

Geonistin tablete za rodnicu koriste se i za sprečavanje infekcije rodnice, vulve i grlića  maternice nakon ginekoloških zahvata (npr. kauterizacije), te za sprečavanje naknadnih  gljivičnih infekcija kod već postojećih bakterijskih upala sluznice rodnice.

Doziranje

Kako uzimati Geonistin tablete za rodnicu

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Svake večeri navlažite vodom jednu tabletu i stavite je što dublje u rodnicu. Liječenje obično traje 6 uzastopnih dana, a može se po potrebi produljiti na 12 dana.

Ako prestanete uzimati Geonistin tablete za rodnicu

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Geonistin tableta za rodnicu, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Geonistin tablete za rodnicu:

  • ako ste alergični na neku od djelatnih tvari lijeka (nistatin i/ili oksitetraciklin) ili bilo koji   drugi sastojak lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku ili prije nego uzmete Geonistin tablete za rodnicu.

Liječenje se ne smije prekidati tijekom menstruacije.

  • Ako se na sluznici pojavi lokalni nadražaj koji nije postojao prije liječenja, preporuča se prekinuti liječenje.
  • Tijekom liječenja valja se pridržavati higijenskih mjera, suzdržavati se od spolnog odnosa ili koristiti kondom kako bi se izbjegla infekcija partnera ili ponovna infekcija.
  • Partner se istodobno treba liječiti nekom od protugljivičnih krema, zbog njegove i Vaše zaštite (moguća ponovna infekcija).

Drugi lijekovi s Geonistin tabletama za rodnicu

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Za sada nisu poznate interakcije (međudjelovanja) između Geonistin tableta za rodnicu i drugih lijekova.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Tijekom trudnoće i dojenja nisu uočeni štetni učinci Geonistin tableta za rodnicu. Međutim, tablete za rodnicu se primjenjuju tijekom trudnoće samo ako Vam je to savjetovao Vaš liječnik.

Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Geonistin tablete za rodnicu mogu uzrokovati nuspojave, no one se neće razviti kod svakoga.

Pri primjeni ovoga lijeka zabilježene su sljedeće nuspojave:

Vrlo rijetke nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10 000 bolesnika koji uzimaju lijek): iritacija vaginalne sluznice

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava na:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) Odsjek za farmakovigilanciju

Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Fax: + 385 (0)1 4884 119

Website: www.halmed.hr

e-mail: nuspojave@halmed.hr

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.