Rojazol krema

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što Rojazol krema sadrži?

Djelatna tvar je mikonazolnitrat.

Jedan gram kreme sadrži 20 mg mikonazolnitrata.

Pomoćne tvari su: glicerilstearat i polietilenglikol [100] stearat; cetilni i stearilni alkohol; parafin, tekući; benzoatna kiselina; voda, pročišćena; natrijev hidroksid.

Kako Rojazol krema izgleda i sadržaj pakiranja?

Rojazol krema je bijela, homogena krema.

30 g kreme u aluminijskoj tubi s plastičnim zatvaračem, u kutiji.

Kako čuvati Rojazol kremu?

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Rojazol krema i za što se koristi?

Rojazol krema sadrži mikonazolnitrat koji uništava gljivice. Pripada skupini lijekova koje se nazivaju antimikotici.

Rojazol krema je namijenjena liječenju gljivičnih infekcija kože, kao što su gljivične infekcije na šakama, stopalima, uškama, trupu ili preponama, a uključuju na primjer “atletsko stopalo” i površinu kože oko spolnih organa.

Doziranje

Kako primjenjivati Rojazol kremu?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Primjena kreme jednaka je u odraslih i u djece.

Krema je namijenjena samo za vanjsku uporabu na koži. Krema ne smije doći u dodir s očima.

Operite i temeljito osušite oboljelu površinu. Kod infekcije kože tanki sloj kreme lagano utrljajte na oboljelo mjesto dvaput na dan.

Nakon uporabe dobro operite ruke, zbog sprječavanja širenja zaraze na druge dijelove tijela i na druge osobe. Osobne stvari, kao što je ručnik, ne smije koristiti nitko drugi zbog mogućeg prijenosa infekcije. Odjeću koja dolazi u dodir s oboljelom kožom (npr. rublje, čarape) treba redovito prati i mijenjati.

U slučaju preosjetljivosti i iritacije treba prekinuti primjenu lijeka.

Koliko dugo primjenjivati Rojazol kremu?

Liječenje treba trajati 2 do 6 tjedana, ovisno o mjestu i jačini oštećenja. Kako biste spriječili ponovnu infekciju, liječenje morate nastaviti još najmanje tjedan dana nakon nestanka svih simptoma i znakova bolesti.

Ukoliko su simptomi i dalje prisutni, obratite se Vašem liječniku.

Ako primijenite više Rojazol kreme nego što ste trebali

Pretjerana uporaba može uzrokovati nadraženost kože, koja obično nestaje.

Ako je netko slučajno progutao ovaj lijek

Ako je netko slučajno progutao Rojazol kremu, odmah obavijestite Vašeg liječnika ili se uputite u najbližu hitnu medicinsku službu. Uzmite sa sobom ovu uputu i preostalu količinu lijeka kako bi medicinsko osoblje točno znalo o kojem se lijeku radi.

Ako ste zaboravili primijeniti Rojazol kremu

U slučaju da ste zaboravili nanijeti dozu kreme, nanesite slijedeću u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

je nakon prestanka terapije. Javite se liječniku i uzmite sa sobom ovu uputu i preostalu količinu lijeka kako bi medicinski djelatnici točno znali koji ste lijek uzeli.

Mjere opreza

Nemojte primjenjivati Rojazol kremu

  • ako ste alergični na djelatnu tvar, druge slične lijekove protiv gljivica ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka.

Upozorenje i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete primijenite Rojazol kremu. Izbjegavajte kontakt s očima.

U slučaju preosjetljivosti i iritacije prekinite primjenu lijeka.

Drugi lijekovi i Rojazol krema

Obavijestite svog liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Ovo uključuje i lijekove koje ste nabavili bez recepta kao i biljne lijekove.

Rojazol krema može imati utjecaja na djelovanje nekih drugih lijekova, dok neki drugi lijekovi mogu imati utjecaja na djelovanje Rojazol kreme.

Pri korištenju Rojazol kreme potreban je oprez ako uzimate lijekove protiv zgrušavanja krvi (npr. varfarin). Iako je nakon lokalne primjene apsorpcija lijeka u krvotok ograničena, trebat će kontrolirati vrijeme zgrušavanja krvi.

Također je potreban oprez pri istodobnoj primjeni Rojazol kreme i sljedećih lijekova:

  • oralni hipoglikemici (lijekovi za liječenje šećerne bolesti)
  • fenitoin (lijek za liječenje epilepsije).

Ukoliko niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Rojazol krema sadrži benzoatnu kiselinu, cetilni i stearilni alkohol.

Benzoatna kiselina može blago nadražiti kožu, oči i sluznice.

Cetilni i stearilni alkohol mogu uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće razviti kod svakoga. Tijekom primjene ovog lijeka, moguće su sljedeće nuspojave:

U slučaju sljedećih nuspojava prekinite primjenu lijeka i odmah  zatražite  hitnu medicinsku pomoć:

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10000 osoba):

  • teške alergijske reakcije (s oteklinom lica, usana, jezika ili ždrijela, omaglicom, proširenim svrbežom, piskanjem i poteškoćama disanja).

U slučaju sljedećih nuspojava prekinite primjenu lijeka i obratite se Vašem liječniku:

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

  • alergijske reakcije (poput kožnog osipa, svrbeža, koprivnjače, otekline, crvenila i osjećaja pečenja).

U slučaju sljedećih nuspojava prekinite primjenu lijeka:

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

  • reakcije na mjestu primjene (poput nadraženosti).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijekupriloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.