Starcitin tablete

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što sadrže Starcitin tablete?

Djelatna tvar je citalopram.

Starcitin 20 mg filmom obložena tableta sadrži 20 mg citaloprama u obliku citaloprambromida.

Drugi sastojci su: kukuruzni škrob; laktoza hidrat; karmelozanatrij, umrežena; glicerin; kopovidon; magnezijev stearat; celuloza, mikrokristalična; hipromeloza; makrogol 400; titanijev dioksid (E171).

Kako izgledaju Starcitin tablete i sadržaj pakiranja?

Starcitin 20 mg filmom obložene tablete su bijele, ovalne, bikonveksne filmom obložene tablete s razdjelnom crtom na jednoj strani te s utisnutom oznakom "CI 20" na drugoj strani tablete.

Starcitin 20 mg filmom obložene tablete dostupne su u pakiranju od: 28 (2x14) filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji i/ili 100 (10x10) filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji.

Kako čuvati Starcitin tablete?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake „Rok valjanosti“.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što su Starcitin tablete i za što se koristi?

Starcitin pripada skupini antidepresiva koja se naziva selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina. Navedeni lijekovi pomažu u ispravljanju određene kemijske neravnoteže u mozgu koja ima za posljedicu simptome vaše bolesti.

Starcitin tablete sadrže citalopram te se koriste za liječenje simptoma depresije, a nakon poboljšanja simptoma, i za prevenciju ponovne pojave simptoma. Starcitin se također primjenjuje za dugotrajno sprječavanje nastanka nove epizode depresije ako imate povratnu depresiju.

Starcitin se primjenjuje i za olakšavanje simptoma u bolesnika sklonim napadajima panike.

Doziranje

Kako uzimati Starcitin tablete?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli

Depresija

Uobičajena doza je 20 mg na dan.

Liječnik može povećavati dozu do maksimalno 40 mg na dan.

Panični poremećaj

Početna doza iznosi 10 mg na dan tijekom prvog tjedna liječenja, a kasnije se doza povećava do 20 mg do 30 mg na dan.

Liječnik može povećavati dozu do maksimalno 40 mg na dan.

Stariji bolesnici (stariji od 65 godina)

Početna doza mora biti smanjena na polovicu preporučene doze tj. 10 mg do 20 mg na dan.

Stariji bolesnici obično ne smiju primati doze veće od 20 mg.

Primjena u djece i adolescenata (mlađih od 18 godina)

Starcitin se ne smije davati djeci i adolescentima.

Za dodatne obavijesti molimo pogledajte dio “Što morate znati prije nego počnete uzimati Starcitin”.

Bolesnici s oštećenom funkcijom jetre

Bolesnici s oštećenom funkcijom jetre ne smiju uzimati doze veće od 20 mg na dan.

Kako i kada uzimati Starcitin?

Starcitin tablete se primjenjuju u obliku pojedinačne dnevne doze. Mogu se uzeti u bilo koje doba dana i neovisno o unosu hrane. Ne žvačite tabletu nego ju progutajte uz čašu vode.

Trajanje liječenja

Možda će proći i nekoliko tjedana prije nego se počnete osjećati bolje. Nastavite s uzimanjem Starcitin tableta čak i ako je potrebno neko vrijeme prije nego što osjetite bilo kakvo poboljšanje stanja.

Trajanje liječenja je individualno, obično najmanje 6 mjeseci. Nastavite s uzimanjem tableta onoliko dugo koliko preporučuje Vaš liječnik. Nemojte prekinuti liječenje čak i ako se osjećate bolje, osim ako Vam tako nije rekao Vaš liječnik.

Podležeća bolest može trajati dulje vrijeme i ako prerano prekinete liječenje simptomi bolesti se mogu vratiti.

Bolesnici s povratnom depresijom imaju korist od kontinuiranog liječenja, ponekad i nekoliko godina, kako bi se spriječila pojava nove epizode depresije.

Nikada nemojte mijenjati dozu lijeka bez prethodne konzultacije s Vašim liječnikom.

Ako uzmete više Starcitin tableta nego što ste trebali

Ako ste Vi (ili netko u Vašoj okolini) uzeli dozu Starcitin tableta koja je veća od propisane, odmah obavijestite Vašeg liječnika ili hitnu službu najbliže bolnice. Učinite tako čak i ako nema uznemirujućih znakova ili znakova trovanja. Kada se uputite liječniku ili u bolnicu, sa sobom ponesite kutijicu/pakiranje ovog lijeka. Neki od znakova predoziranja mogu biti opasni po život.

Mogu se javiti sljedeći simptomi predoziranja:

nepravilni ili ubrzani otkucaji srca, omaglica, tremor (nevoljno drhtanje), uznemirenost, konvulzije (epileptički napadaji), mučnina, povraćanje, promjene srčanog ritma, znojenje, omamljenost, nesvjestica, stanje koje se naziva serotoninski sindrom, promjene krvnog tlaka, proširene zjenice, plavičasta koža i ubrzano disanje.

Ako ste zaboravili uzeti Starcitin

Ukoliko zaboravite uzeti tabletu, uzmite slijedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Starcitin

Kada prestanete s uzimanjem Starcitina, osobito ako je to naglo, možete osjetiti simptome kao što su omaglica, utrnulost ili trnci u rukama i nogama, smetnje spavanja (živopisni snovi, noćne more ili nesanica), tjeskoba, glavobolja, mučnina, povraćanje, znojenje, osjećaj nemira ili uznemirenosti, tremor (nevoljno drhtanje), osjećaj smetenosti ili gubitka orijentacije, emocionalna nestabilnost ili razdražljivost, proljev, smetnje vida, osjećaj podrhtavanja ili lupanja srca (palpitacije). Navedeni simptomi obično nisu ozbiljni i nestaju za nekoliko dana.

Po završetku liječenja, doza lijeka se postupno smanjuje tijekom nekoliko tjedana.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Starcitin:

 • ako ste preosjetljivi (alergični) na citalopram ili neki drugi sastojak ovog lijeka. Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku.
 • ako istodobno uzimate lijekove koji se nazivaju inhibitori monoaminooksidaze (MAOI). skupinu čine lijekovi koji sadrže: fenelzin, iproniazid, izokarboksazid, nialamid, tranilcipromin i moklobemid (koriste se za liječenje depresije), selegilin (koristi se za liječenje Parkinsonove bolesti) i linezolid (antibiotik). Čak i ako ste završili liječenje sljedećim MAO inhibitorima: fenelzin, iproniazid, izokarboksazid, nialamid, tranilcipromin, morate pričekati još 2 tjedna prije nego započnete liječenje Starcitin tabletama. Isto tako, nakon što završite liječenje moklobemidom (lijekom koji spada u skupinu tzv. reverzibilnih inhibitora monoaminooksidaze), morate pričekati još najmanje jedan dan prije nego uzmete Starcitin tablete. Nakon što prestanete uzimati Starcitin, morate pričekati sedam dana prije nego započnete liječenje s nekim od MAO inhibitora.
 • ako istodobno uzimate lijek koji sadrži pimozid. Posavjetujte se sa svojim liječnikom.
 • ako imate prirođen nepravilan srčani ritam ili ste imali epizodu nepravilnog srčanog ritma (uočenu na EKG-u; pregledu za procjenu rada srca).
 • ako uzimate lijekove zbog problema sa srčanim ritmom ili lijekove koji mogu utjecati na srčani ritam (pogledajte dio “Drugi lijekovi i Starcitin tablete”).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Starcitin:

 • ako imate bolest jetre
 • ako imate bolest bubrega
 • ako bolujete od šećerne bolesti (može biti potrebna prilagodba doze lijeka kojeg uzimate za liječenje šećerne bolesti)
 • ako imate epilepsiju ili ste prije imali napadaje
 • kod poremećaja krvarenja ili ako ste ikada imali krvarenje u probavnom sustavu (želucu ili crijevima)
 • ako imate maniju ili panični poremećaj
 • u slučaju smanjene razine natrija u krvi
 • ako primate elektrokonvulzivnu terapiju
 • kod problema s očima kao što je povišen očni tlak (glaukom)
 • ako bolujete ili ste bolovali od srčanih bolesti ili ste nedavno imali srčani udar
 • ako u mirovanju imate nizak puls i/ili znate da možda imate manjak soli zbog produljenog teškog proljeva i povraćanja ili primjene diuretika (tablete za mokrenje)
 • ako imate brze ili nepravilne otkucaje srca, nesvjesticu, kolaps ili omaglicu pri ustajanju, što može ukazivati na abnormalni rad srca.

Obratite se svom liječniku čak i ako ste u prošlosti iskusili bilo koji od navedenih stanja.

Pojedini bolesnici s manično-depresivnim poremećajem mogu ući u maničnu fazu, koja se očituje neobičnom i brzom izmjenom ideja, neprimjerenim osjećajem sreće i pretjeranom tjelesnom aktivnošću. Ako se pojave simptomi slični navedenima, važno je da zatražite savjet svog liječnika.

Simptomi poput nemira ili nemogućnosti mirnog sjedenja ili stajanja također se mogu javiti tijekom prvih tjedana liječenja. Ako osjetite navedene simptome, odmah o tome obavijestite svog liječnika.

Posebna upozorenja vezana za Vašu bolest

Kao i kod drugih lijekova koji se koriste u liječenju depresije ili sličnih stanja, poboljšanje obično ne nastupa odmah. Do početka djelovanja Starcitin tableta može proći i nekoliko tjedana. Tijekom prvih tjedana liječenja kod nekih se bolesnika može javiti pojačana tjeskoba koja se obično povlači tijekom kontinuiranog liječenja. Stoga je jako važno da slijedite upute Vašeg liječnika i ne prekidate liječenje te ne mijenjate doziranje bez dogovora s liječnikom.

Misli o samoubojstvu i pogoršanje depresije ili tjeskobnog poremećaja

Ako ste u depresiji i/ili imate anksiozni poremećaj, ponekad možete imati misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu. To se može pojačati na početku liječenja antidepresivima, jer je svim tim lijekovima potrebno neko vrijeme da počnu djelovati, obično oko 2 tjedna, a ponekad i dulje.

Razmišljanje o suicidalnosti i samoozljeđivanju vjerojatnije je:

 • ako ste već prije imali misli o samoubojstvu ilisamoozljeđivanju,
 • ako ste mlađa odrasla osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja ukazuju na povećani rizik od suicidalnog ponašanja u odraslih osoba mlađih od 25 godina s psihijatrijskim poremećajima, koji su liječeni antidepresivom.

Ako se u bilo koje vrijeme pojave misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, odmah zatražite savjet liječnika ili se javite u bolnicu.

Može biti korisno da kažete rođaku ili bliskom prijatelju da ste depresivni ili tjeskobni te da ih zamolite da pročitaju ovu uputu. Možete ih zamoliti da Vam kažu ako misle da se Vaša depresija ili tjeskoba pogoršavaju, ili ako su zabrinuti zbog promjena u Vašem ponašanju.

Djeca i adolescenti (mlađi od 18 godina)

Starcitin se uobičajeno ne primjenjuje u djece i adolescenata do 18 godina. Pored toga, morate imati na umu da bolesnici mlađi od 18 godina imaju povećani rizik od nuspojava kao što su pokušaji samoubojstva, suicidalne misli i neprijateljsko ponašanje (prije svega agresija, suprotstavljanje i  gnjev) kada uzimaju ovu skupinu lijekova. Unatoč tome, Vaš liječnik može propisati ovaj lijek za bolesnike mlađe od 18 godina jer je odlučio da je to u njihovom interesu. Ako je liječnik propisao Starcitin bolesniku mlađem od 18 godina, a Vi biste se htjeli o tome posavjetovati, molimo da zatražite razgovor sa svojim liječnikom. Morate obavijestiti svog liječnika u slučaju da se bilo koji od gore navedenih simptoma razvije ili pogorša u bolesnika mlađih od 18 godina koji uzimaju ovaj lijek.

Također, dugotrajni učinci Starcitin tableta s obzirom na sigurnost primjene u vezi rasta, sazrijevanja, te kognitivnog i bihevioralnog razvoja u toj dobnoj skupini do sada nisu utvrđeni.

Drugi lijekovi i Starcitin tablete

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Ovo uključuje i druge lijekove za liječenje depresije (pogledajte poglavlje Nemojte uzimati Starcitin).

Kod kombinacije s drugim lijekovima može doći do njihovog međudjelovanja (interakcija), a to ponekad može uzrokovati ozbiljne nuspojave.

Recite svom liječniku ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

 • Gospinu travu (Hypericum perforatum) – ona se ne smije uzimati istodobno sa Starcitin tabletama
 • inhibitore monoamino oksidaze (MAOI) (koriste se za liječenje depresije) – oni se ne smiju uzimati istodobno sa Starcitin tabletama (pogledajte poglavlje Nemojte uzimati Starcitin)
 • linezolid (antibiotik)
 • sumatriptan (lijek koji se koristi u liječenju migrene) ili tramadol (lijek koji se koristi protiv bolova). Ukoliko se ne osjećate dobro tijekom primjene ovih lijekova istodobno sa Starcitin tabletama, obavijestite svog liječnika.
 • litij (primjenjuje se u prevenciji i liječenju manije) ili triptofan (koristi se za liječenje depresije)
 • pimozid (neuroleptika koji se koristi u liječenju nekih psihoza) – on se ne smije uzimati istodobno sa Starcitin tabletama
 • imipramin i dezipramin (oba se koriste za liječenje depresije).
 • selegilin (koristi se za liječenje Parkinsonove bolesti)
 • cimetidin (koristi se za liječenje želučanog vrijeda/čira)
 • meflokin (koristi se za liječenje malarije)
 • bupropion (koristi se za liječenje depresije)
 • lijekovi koji utječu na funkciju trombocita (kao na primjer lijekovi koji se koriste za sprječavanje zgrušavanja krvi, tzv. antikoagulansi - acetilsalicilatna kiselina; nesteroidni protuupalni lijekovi kao što su ibuprofen i diklofenak (koriste se za ublažavanje bolova); neki antipsihotici te triciklički antidepresivi)
 • metoprolol – lijek koji se koristi u liječenju migrene, visokog krvnog tlaka i nekih srčanih bolesti. Može doći do pojačanja, smanjenja odnosno promjene učinka bilo kojeg lijeka.
 • neuroleptici (lijekovi za liječenje shizofrenije).

Nemojte uzimati Starcitin ako uzimate lijekove za probleme srčanog ritma ili lijekove koji mogu utjecati na srčani ritam, kao što su antiaritmici klase IA i III, antipsihotici (npr. derivati fenotiazina, pimozid, haloperidol), triciklički antidepresivi, određeni antimikrobni lijekovi (npr. sparfloksacin, moksifloksacin, eritromicin primijenjen u venu, pentamidin, terapija antimalaricima posebno halofantrin), neki antihistaminici (astemizol, mizolastin). Ako imate bilo kakvih pitanja o tome, porazgovarajte sa svojim liječnikom.

Starcitin tablete s hranom, pićem i alkoholom

Starcitin tablete mogu se uzeti u bilo koje doba dana i neovisno o unosu hrane (pogledajte dio “Kako uzimati Starcitin tablete”).

Kao i kod primjene drugih antidepresiva, preporučuje se izbjegavanje alkohola za vrijeme liječenja Starcitin tabletama, iako se nije pokazalo da one pojačavaju učinak alkohola.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ako ste trudni nemojte uzimati Starcitin osim ako ste se posavjetovali s Vašim liječnikom i upoznati ste s rizicima i koristi liječenja.

Provjerite znaju li Vaša primalja i/ili liječnik da koristite ovaj lijek. Ako uzimate ovaj lijek tijekom trudnoće, osobito tijekom zadnja 3 mjeseca, morate biti svjesni povećanog rizika pojave ozbiljnog stanja u novorođenčadi koje se naziva perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta, a koja u novorođenčeta uzrokuje ubrzano disanje i uzrokuje plavkasti izgled. Ovi simptomi obično počinju tijekom prva 24 sata nakon rođenja djeteta. Ako dođe do toga, odmah se obratite svojoj primalji i/ili liječniku.

Ako uzimate Starcitin tijekom posljednja 3 mjeseca trudnoće, morate imati na umu da se kod Vašeg novorođenčeta mogu pojaviti sljedeći simptomi: napadaji (konvulzije), promjene tjelesne temperature, otežano hranjenje, povraćanje, snižene razine šećera u krvi, ukočeni ili mlohavi mišići, pojačani refleksi, nevoljno drhtanje, nemir, razdražljivost, letargija, stalni plač, pospanost ili smetnje spavanja. Ako Vaše novorođenče ima bilo koji od tih simptoma, molimo odmah obavijestite svog liječnika i/ili primalju.

Ako se Starcitin primjenjuje za vrijeme trudnoće, njegovo uzimanje nikada se ne smije naglo prekinuti.

Ukoliko dojite, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja bilo kojeg lijeka. Ne smijete dojiti tijekom uzimanja Starcitin tableta s obzirom da se male količine citaloprama izlučuju u majčino mlijeko.

Ispitivanja na životinjama su pokazala da citalopram, smanjuje kvalitetu sperme. Teoretski bi to moglo utjecati na plodnost, iako utjecaj na plodnost u ljudi još nije primijećen.

Upravljanje vozilima i strojevima

U većine ljudi koji uzimaju Starcitin, sposobnost obavljanja normalnih dnevnih aktivnosti nije narušena. Ipak, ukoliko osjećate omaglicu ili pospanost na početku liječenja Starcitin tabletama, budite oprezni dok vozite, upravljate strojevima ili obavljate poslove koji zahtijevaju posebnu pažnju.

Starcitin tablete sadrže laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Odmah prestanite sa uzimanjem Starcitin tableta i obavijestite Vašeg liječnika ako imate bilo koji od sljedećih simptoma:

 • poteškoće sa disanjem
 • oticanje usana, lica, jezika ili grla što može uzrokovati otežano gutanje i disanje
 • jaki svrbež kože (s podignutim kvržicama)
 • ubrzani i nepravilni otkucaji srca, nesvjestica koji mogu biti simptomi po život opasnog stanja poznatog kao "Torsade depointes".

Ukoliko primijetite bilo koji od slijedećih simptoma, obratite se odmah svome liječniku koji će Vam smanjiti dozu ili preporučiti prestanak liječenja:

 • ako se pojave napadaji po prvi puta ili ukoliko dođe do povećanja učestalosti napada
 • promjene u ponašanju, osjećaj ushićenosti ili pretjerane uzbuđenosti
 • ako imate visoku vrućicu, ako osjećate uznemirenost, smetenost, drhtanje i naglo stezanje mišića - to bi mogli biti znakovi rijetkog stanja pod nazivom serotoninski sindrom
 • umor, smetenost i trzanje mišića. Ovo mogu biti znakovi smanjene razine natrija u krvi (hiponatremija).

Ako razmišljate o samoozljeđivanju ili o samoubojstvu, odmah se javite svom liječniku ili otiđite u bolnicu.

Sljedeće nuspojave su obično blage i povlače se nakon nekoliko dana liječenja.

Vrlo često (pojavljuje se u više od 1 na 10 osoba)

 • pospanost, poteškoće sa spavanjem, promjene u uzorku spavanja
 • glavobolja
 • gubitak tjelesne snage, slabost
 • pojačano znojenje
 • suha usta (suha usta povećavaju rizik od kvarenja zuba, pa se pobrinite da očistite zube češće nego inače)
 • mučnina.

Često (pojavljuju se u manje od 1 na 10, ali u više od 1 na 100 osoba)

 • smanjen apetit, smanjena tjelesna težina
 • uznemirenost, smanjen libido, tjeskoba, nervoza, smetenost, neuobičajeni snovi
 • smanjene emocije, ravnodušnost (apatija)
 • tremor (nevoljno drhtanje), utrnulost i trnci u rukama i nogama
 • omaglica, poremećaj pažnje
 • migrena
 • gubitak pamćenja (amnezija)
 • zvonjenje u ušima (tinitus)
 • palpitacije (osjećaj lupanja srca)
 • zijevanje
 • začepljen nos ili curenje iz nosa (rinitis)
 • proljev, povraćanje, zatvor, bol u želucu, flatulencija (vjetrovi), povećano lučenje sline
 • svrbež, peckanje kože
 • bol u mišićima i zglobovima
 • poremećaj orgazma kod žena, problemi s ejakulacijom i erekcijom u muškaraca
 • umor.

Manje često (pojavljuju se u manje od 1 na 100, ali u više od 1 na 1000 osoba)

 • povećan apetit, povećana tjelesna težina
 • agresija, halucinacije, manija
 • nesvjestica
 • proširene zjenice oka
 • usporeni ili ubrzani otkucaji srca
 • koprivnjača (urtikarija)
 • osip
 • opadanje kose
 • pojačana osjetljivost kože na svjetlo
 • otežano mokrenje
 • pojačano menstrualno krvarenje
 • oticanje ruku i nogu
 • lagano nastajanje modrica.

Rijetko (pojavljuje se u manje od 1 na 1000, ali u više od 1 na 10 000 osoba)

 • konvulzije
 • nevoljni pokreti
 • poremećaji osjeta okusa
 • krvarenje
 • kašalj
 • upala jetre (hepatitis)
 • povećan seksualni nagon
 • malaksalost.

Nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

 • misli o samoozljeđivanju i samoubojstvu (pogledajte i dio Što morate znati prije nego počnete uzimati Starcitin)
 • pojačano krvarenje uzrokovano smanjenjem trombocita u krvi (trombocitopenija)
 • reakcije preosjetljivosti (alergijskereakcije)
 • niska razina kalija u krvi (hipokalemija), što može uzrokovati slabost mišića, trzanje mišića ili nepravilni srčani ritam
 • napadaj panike, pretjerano nesvjesno stiskanje i škripanje zubima,nemir
 • neuobičajeni pokreti mišića ili ukočenost, neželjeni pokreti mišića (akatizija)
 • nizak krvi tlak
 • krvarenje iznosa
 • poremećaj krvarenja uključujući krvarenje iz kože i sluznice (ekhimoze)
 • iznenadno oticanje kože ili sluznice
 • poremećaji vrijednosti jetrenih enzima
 • nepravilne menstruacije
 • bolna erekcija u muškaraca
 • istjecanje mlijeka u žena koje ne doje ili muškaraca (galaktoreja)
 • povećani rizik od lomova kostiju uočen u bolesnika koji su uzimali ovu vrstu lijekova
 • nepravilan srčani ritam.

Selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina, vrlo rijetko, mogu povećavati rizik od krvarenja, uključujući krvarenje iz želuca i crijeva. Obavijestite Vašeg liječnika ako povraćate krv ili imate crnu ili krvavu stolicu.

Obavijestite Vašeg liječnika ako nastavite imati simptome povezane s depresijom. Ovo može uključivati halucinacije, tjeskobu, maniju ili smetenost.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.