Ablaktacija

Objašnjenje pojma Ablaktacija:


Prestanak dojenja.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173