Ablaktacija

Objašnjenje

Prestanak dojenja.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173