Abulija

Objašnjenje pojma Abulija:


(grč. ἀβουλία: nesmotrenost, neodlučnost)

Motorička abulija: bolesno stanje bezvoljnosti, usporenost ili nedostatak voljnih funkcija.

Intelektualna abulija: nemogućnost donošenja i provođenja odluka.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173