Afektivne bolesti

Objašnjenje pojma Afektivne bolesti:


Bolesti kod kojih su posebno izraženi poremećaji emocija. Pretežno je riječ o depresivnim i maničnim stanjima.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173