Akustika

Objašnjenje pojma Akustika:


Disciplina koja proučava nastajanje, svojstva i detekciju zvuka.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Akustika