Alveola

Objašnjenje pojma Alveola:


Šupljina u obliku mjehurića, najvažniji funkcionalni dio pluća putem kojih se odvija izmjena kisika i ugljičnog dioksida u krvi.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Alveola