Anaerobik

Objašnjenje

Suprotno od aerobika, anaerobik (kao dizanje utega ili bodybuilding) uključuje rad mišića koji uzrokuje da tijelo koristi više kisika nego što ga uzima.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173