Artralgija

Objašnjenje pojma Artralgija:


Termin na latinskom koji označava svaku bol u zglobu bez obzira na mogući uzrok bola (ozljeda, upala ili slično).

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173