Audiogram

Objašnjenje

Grafički prikaz rezutata ispitivanja sluha pomoću audiometra.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.175

Članci sa pojmom: Audiogram