Dahtati

Objašnjenje pojma Dahtati:


Soptati, teško disati uslijed sužavanja (konstrikcije) ili blokiranja dišnih puteva.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173