Dijaforeza

Objašnjenje pojma Dijaforeza:


Vrlo izraženo znojenje.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173