Dijartroza

Objašnjenje

Pokretni zglob; sinonim sa sinovijski zglob.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.175