Epifizioliza

Objašnjenje pojma Epifizioliza:


Odvajanje epifize od ostalog dijela kosti.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173