Ergometrija

Objašnjenje pojma Ergometrija:


Testovi fizičkog opterećenja krvožilnog i dišnog sustava. Opterećenje se najčešće izvodi hodanjem po pokretnoj traci ili vožnjom fiksiranog bicikla.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Ergometrija