Etiopatogeneza

Objašnjenje pojma Etiopatogeneza:


Uzrok i mehanizam razvoja nekog patološkog procesa (bolesti).

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173