Fizikalna medicina i rehabilitacija

Objašnjenje pojma Fizikalna medicina i rehabilitacija:


Fizikalna medicina i rehabilitacija, koja se koš naziva i fizijatrija, grana je medicine koja se bavi prevencijom, dijagnozom i liječenjem različitih poremećaja organizma, a pri tome se koristi fizikalnim metodama.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Fizikalna medicina i rehabilitacija