Flacidan

Objašnjenje pojma Flacidan:


Mekan i mlohav. Često se koristi da se opiše totalna paraliza (gubitak pokreta) bez mišićnog spazma.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173