Fonacija

Objašnjenje pojma Fonacija:


Stvaranje glasa.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173