Fotofobija

Objašnjenje pojma Fotofobija:


Nenormalno nepodnošenje svjetla.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Fotofobija