Hipertenzija arterijska

Objašnjenje pojma Hipertenzija arterijska:


Stanje trajno povišenog sistoličkog i/ili dijastoličkog krvnog tlaka.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173