Histerija

Objašnjenje pojma Histerija:


1. divlje, nekontrolirano uzbuđenje ili drugi osjećaji.

2. poremećaj u kojem je tjeskoba pretvorena u tjelesne simptome koje nemaju tjelesni uzrok.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Histerija