Huntingtonova koreja

Objašnjenje pojma Huntingtonova koreja:


Nasljedni oblik koreje (iznenadan trzaj ruke ili drugog dijela tijela) koji obično zahvaća ljude u ranim 40-ima.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173