Idiopatska epilepsija

Objašnjenje pojma Idiopatska epilepsija:


Epilepsija nepoznata uzroka. Pretpostavlja se da su uključeni nasljedni čimbenici uz biokemijske promjene u mozgu.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Idiopatska epilepsija