Ijatrogena oštećenja

Objašnjenje pojma Ijatrogena oštećenja:


Ona oštećenja zdravlja koja nastaju kao posljedica liječničkih zahvata ili načina liječenja.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173