Žuta groznica

Objašnjenje pojma Žuta groznica:


Akutna virusna bolest koja se širi ubodom komarca. Obilježena je vrućicom i žutom bojom kože.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173