Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući MEDEOR

Adresa: Koturaška 71

Grad/mjesto: Zagreb , Martinovka

Radno vrijeme: pon - pet 8.00 - 20.00

Kontakt osoba: Bojan Nasteski

Telefon: 01 61 71 274, 091 51 34 060

Fax: 01 61 71 299

E-mail: medeor@medeor.hr

Web: http://www.medeor.hr

Lokacija

Pretraživanje adresara

Joナ。 iz kategorije

Sponzorski ト考anci