Ustanova za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju u kući Dijana Ban

Adresa: Franje Čandeka 34

Grad/mjesto: Rijeka , Turnić

Radno vrijeme: 08.00 - 16.00

Kontakt osoba: Dijana Ban, bacc.med.teh.

Telefon: 051 33 68 59, 091 50 19 904

Fax: 051 33 68 59

E-mail: dijana.ban@ri.htnet.hr

Lokacija

Pretraživanje adresara

Joナ。 iz kategorije

Sponzorski ト考anci