Deprozel tablete

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što Deprozel sadrži?

Djelatna tvar je paroksetin (20 mg), u obliku paroksetinklorid hemihidrata.

Jezgra: bezvodni kalcijev hidrogenfosfat, povidon, natrijev škroboglikolat vrste A, magnezijev stearat.

Ovojnica: titanijev dioksid (E171), metilceluloza, makrogol 400, polisorbat 80.

Kako Deprozel izgleda i sadržaj pakiranja?

Deprozel 20 mg filmom obložene tablete su bijele do bjelkaste okrugle bikonveksne filmom obložene tablete s utisnutom oznakom „2“ na jednoj strani te „0“ na drugoj strani razdjelnom crtom i s oznakom

„PX“ na drugoj strani tablete. Tablete se mogu prepoloviti na dvije jednake polovice.

Deprozel 20 mg filmom obložene tablete su dostupne u pakiranju od 30 ili 60 filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji.

Kako čuvati Deprozel?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru ili kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C u originalnom pakiranju.

Ako koristite pola tablete, budite oprezni te ih sigurno čuvajte u pakiranju.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Deprozel i za što se koristi?

Deprozel se primjenjuje u liječenju depresije i/ili tjeskobnih (anksioznih) poremećaja u odraslih.

Deprozel se primjenjuje u liječenju sljedećih tjeskobnih (anksioznih) poremećaja:

 • opsesivno kompulzivnog poremećaja (ponavljajuće, opsesivne misli s nekontroliranim ponašanjem).
 • paničnog poremećaja (napadaji panike, uključujući one uzorkovane agorafobijom, odnosno strahom od otvorenog prostora).
 • socijalnog-anksioznog poremećaja (strah ili izbjegavanje socijalnih kontakata).
 • posttraumatskog stresnog poremećaja (tjeskoba uzrokovana stresnim događajem).
 • generaliziranog anksioznog poremećaja (općeniti osjećaj tjeskobe i uznemirenosti).

Deprozel sadrži djelatnu tvar paroksetin, koji pripada skupini lijekova koji se nazivaju selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI, od engl. selective serotonin reuptake inhibitors).

Svi ljudi u sastavu mozga imaju tvar nazvanu serotonin. Osobe koje su depresivne ili tjeskobne (anksiozne) imaju nižu razinu moždanog serotonina od ostalih. Nije u potpunosti poznato na koji način ovaj lijek i drugi lijekovi iz skupine selektivnih inhibitora pohrane serotonina djeluju, ali je utvrđeno da utječu na povećanje razine serotonina u mozgu.

Propisani lijek pomoći će Vam u liječenju depresije ili anksioznog poremećaja ako ga ispravno uzimate.

Doziranje

Uvijek uzimajte ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Ponekad ćete trebati uzeti više od jedne tablete ili pola tablete. Ova tablica će Vam pokazati koliko tableta trebate uzeti.

Doza

Koliko tableta uzeti

10 mg

pola bijele tablete

20 mg

jedna bijela tableta

30 mg

jedna cijela i pola bijele tablete

40 mg

dvije bijele tablete

50 mg

dvije cijele i pola bijele tablete

60 mg

tri bijele tablete

Preporučene doze za različita stanja navedene su u sljedećoj tablici:

Početna doza

Preporučena
dnevna doza

Maksimalna dnevna doza

Depresija

20 mg

20 mg

50 mg

Opsesivno-kompulzivni poremećaji

20 mg

40 mg

60 mg

Panični poremećaji

10 mg

40 mg

60 mg

Socijalno anksiozni poremećaji

20 mg

20 mg

50 mg

Posttraumatski stresni poremećaji

20 mg

20 mg

50 mg

Generalizirani anksiozni poremećaji

20 mg

20 mg

50 mg

Vaš liječnik će Vam savjetovati koju dozu lijeka je potrebno uzeti kada započnete liječenje Deprozelom. Većina osoba se počne osjećati bolje nakon nekoliko tjedana. Ako se ne počnete osjećati bolje, nakon nekoliko tjedana od početka primjene lijeka, razgovarajte sa svojim liječnikom, koji će Vas savjetovati. Vaš liječnik može odlučiti da postupno poveća dozu, svaki put za 10 mg, sve do najviše dnevne doze.

Tablete uzimajte ujutro uz obrok. Progutajte ih s čašom vode.

Nemojte žvakati tablete.

Vaš liječnik će razgovarati s Vama o tome koliko dugo ćete trebati uzimati tablete. To može trajati nekoliko mjesecima ili čak i duže.

Primjena u djece i adolescenata

Ovaj lijek se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Starije osobe

Najveća dnevna doza u starijih od 65 godina je 40 mg.

Bolesnici s bolešću jetre ili bubrega

Ako imate problema s jetrom ili bubrezima, Vaš liječnik može odlučiti da morate uzimati manju dozu Deprozela od uobičajene.

Ako uzmete više Deprozela nego što ste trebali

Nikada nemojte uzeti više tableta nego što Vam je preporučio Vaš liječnik. Ako uzmete previše tableta Deprozela (ili netko drugi uzme), odmah obavijestite liječnika ili se javite u najbližu bolnicu. Pokažite im pakiranje tableta.

Netko tko je uzeo preveliku dozu Deprozela može razviti bilo koji od simptoma navedenih u djelu 4.

Moguće nuspojave, ili sljedeće simptome: vrućicu, nekontroliranu kontrakciju mišića.

Ako ste zaboravili uzeti Deprozel

Uzmite svoj lijek u isto vrijeme svaki dan.

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka i sjetite se toga prije odlaska na spavanje, uzmite ju odmah.

Sljedeći dan nastavite s istom dozom u uobičajeno vrijeme.

Ako se sjetiti tijekom noći ili sljedeće jutro da niste uzeli lijek, propustite zaboravljenu dozu. Postoji mogućnost da ćete razviti simptome ustezanja, ali bi se oni trebali povući nakon što uzmete sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Što učiniti ako se ne osjećate bolje?

Deprozel neće ukloniti Vaše simptome odmah. Naime, svi antidepresivi (lijekovi za liječenje depresije) trebaju vremena za početak djelovanja. Neke osobe će se početi osjećati bolje unutar nekoliko tjedana, ali za ostale to bi moglo potrajati nešto duže. Neke osobe koje uzimaju antidepresive osjećaju pogoršanje prije nego počnu osjećati poboljšanje. Ako se ne počnete osjećati bolje nakon nekoliko tjedna terapije, vratite se svom liječniku koji će Vas savjetovati. Vaš liječnik će tražiti da ga posjetite ponovno nekoliko tjedana nakon početka uzimanja terapije. Recite svom liječniku ako se niste počeli osjećati bolje.

Ako prestanete uzimati Deprozel

Nemojte prestati uzimati Deprozel dok Vam Vaš liječnik to ne kaže.

Pri prestanku uzimanja Deprozela, Vaš liječnik će Vam pomoći da postepeno smanjite dozu tijekom nekoliko tjedana ili mjeseci. To bi trebalo pomoći u smanjenju mogućnosti pojave simptoma ustezanja (simptomi koji se javljaju zbog naglog prekida liječenja, slični apstinenciji). Jedan od načina je postupno smanjivanje doze Deprozela koju uzimate za 10 mg tjedno. Većina ljudi navodi da su simptomi prestanaka uzimanja lijeka Deprozel blagi te da se sami povlače unutar dva tjedna. U nekih osoba, simptomi mogu biti teži ili mogu duže trajati.

Ako razvijete simptome ustezanja u razdoblju smanjenja doze, Vaš liječnik može donijeti odluku o sporijem smanjenju doze. Ako razvijete teške simptome ustezanja prilikom prestanka uzimanja Deprozela, molimo Vas posjetite svog liječnika. Liječnik Vas može tražiti da započnete s ponovnom primjenom tableta te zatim postupno smanjujete dozu tijekom duljeg razdoblja.

Ako razvijete simptome ustezanja, još uvijek ćete moći prestati uzimati Deprozel.

Mogući simptomi ustezanja prilikom prestanka liječenja

Ispitivanja pokazuju kako 3 od 10 bolesnika razvije jedan ili više simptoma prilikom prestanka uzimanja Deprozela. Neki simptomi ustezanja prilikom prestanka terapije se javljaju češće od drugih.

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

 • osjećaj omaglice, nestabilnosti ili neravnoteže
 • osjećaj bockanja, peckanja i (manje često) osjeti poput strujnog udara, koji se mogu javiti uglavi
 • zujanje, pištanje, zviždanje, zvonjenje ili drugi trajni šumovi u ušima (tinitus)
 • poremećaji spavanja (živopisni snovi, noćne more, nemogućnost spavanja)
 • osjećaj tjeskobe
 • glavobolje.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

 • mučnina
 • znojenje (uključujući noćno znojenje)
 • osjećaj nemira i uznemirenosti
 • nevoljno drhtanje
 • osjećaj smetenosti i dezorijentiranosti
 • proljev
 • emocionalnost (preosjećajnost) i razdražljivost
 • smetnje vida
 • treperenje ili lupanje srca (palpitacije).

Molimo posjetite svog liječnika ako ste zabrinuti zbog simptoma ustezanja prilikom prestanka uzimanja Deprozela.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Deprozela obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Deprozel:

 • ako uzimate lijekove koji se nazivaju inhibitori monoaminooksidaze ((MAOI), uključujući moklobemid i metiltioninijev klorid (metilensko modrilo)), ili ako ste ih uzimali posljednja dva tjedna. Nakon što prestanete uzimati ove lijekove, Vaš liječnik će Vas savjetovati kako da započnete uzimati Deprozel.
 • ako uzimate lijek za liječenje psihoze tioridazin ili pimozidin.
 • ako ste alergični na djelatnu tvar (paroksetin) ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, recite to svom liječniku prije nego počnete uzimati Deprozel.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Deprozel.

 • Uzimate li druge lijekove?
 • Uzimate li tamoksifen za liječenje karcinoma dojke ili probleme s plodnošću? Deprozel može smanjiti učinkovitost tamoksifena, pa Vam liječnik može preporučiti neki drugi antidepresiv.
 • Imate li problema s bubrezima, jetrom ili srcem?
 • Bolujete li od epilepsije ili ste imali napadaje u povijesti bolesti?
 • Jeste li ikada imali epizode manije (pretjerano povišeno raspoloženje i ponašanje, ubrzane misli)?
 • Primate li elektro-konvulzivnu terapiju (ECT)?
 • Imate li poremećaj zgrušavanja krvi u povijesti bolesti, ili uzimate druge lijekove koji mogu povećati rizik od krvarenja (to uključuje lijekove koji se koriste za razrjeđivanje krvi, npr. varfarin, antipsihotike (lijekovi za liječenje psihoza) kao perfenazin ili klozapin tricikličke antidepresive (lijekovi za liječenje depresije), lijekove koji se koriste protiv bolova i upala, zvani nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL), kao što su acetilsalicilatna kiselina, ibuprofen, celekoksib, etodolak, diklofenak,meloksikam)?
 • Imate li šećernu bolest?
 • Jeste li na dijeti s ograničenim unosom natrija(soli)?
 • Imate li glaukom (povišeni očni tlak)?
 • Jeste li trudni ili planirate trudnoću?
 • Jeste li mlađi od 18 godina?

Ako je Vaš odgovor pozitivan na bilo koje od ovih pitanja, a niste već o tome razgovarali s Vašim liječnikom, vratite se svom liječniku i zatražite savjet u vezi s primjenom Deprozela.

Djeca i adolescenti mlađi od 18 godina

Deprozel se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Bolesnici mlađi od 18 godina koji uzimaju Deprozel imaju povećan rizik od nuspojava  kao što su: pokušaj samoubojstva, samoubilačke (suicidalne) misli i neprijateljsko ponašanje (većinom agresivnost, protivljenje i ljutnja).

Ako je liječnik propisao Deprozel Vama (ili Vašem djetetu), a Vi želite dodatno porazgovarati o tome, obratite se Vašem liječniku. Morate obavijestiti svog liječnika ako se ijedan od navedenih simptoma pojavi ili pogorša dok Vi ili Vaše dijete uzimate Deprozel. Dugotrajna sigurnost paroksetina u djece i adolescenata u pogledu rasta, sazrijevanja te mentalnog i društvenog razvoja nije još dokazana.

U ispitivanjima paroksetina u osoba mlađih od 18 godina, česte nuspojave koje su se pojavile u manje od 1 na 10 djece/adolescenata bile su: porast samoubilačkih (suicidalnih) misli i pokušaja samoubojstva, samoozljeđivanje, neprijateljski stav, agresivno ili neprijateljsko ponašanje, gubitak apetita, nevoljno drhtanje, neuobičajeno znojenje, hiperaktivnost (pretjerana aktivnost, osoba ima višak energije), uznemirenost, emocionalna labilnost (uključujući plačljivost i promjene raspoloženja) i neuobičajeno stvaranje modrica ili krvarenje (kao što je krvarenje iz nosa). Ova ispitivanja također su pokazala pojavu istih simptoma u djece i adolescenata koji su uzimali tablete šećera (placebo) umjesto paroksetina, iako   su se javljali manje često.

U ispitivanjima paroksetina, nakon prestanka uzimanja lijeka neki bolesnici mlađi od 18 godina osjetili  su simptome ustezanja (simptomi povezani s prestankom uzimanja lijeka). Ti učinci uglavnom su bili slični onima u odraslih nakon prestanka uzimanja Deprozela. Dodatno, bolesnici mlađi od 18 godina obično su iskusili (pojavnost u manje od 1 na 10 bolesnika) bol u želucu, osjećaj nervoze i emocionalne labilnosti (uključujući plačljivost, promjene raspoloženja, samoozljeđivanje, samoubilačke (suicidalne) misli i pokušaje samoubojstva).

Suicidalne (samoubilačke) misli i pogoršanje simptoma depresije ili anksioznog poremećaja (poremećaja tjeskobe)

Ako ste depresivni i/ili imate anksiozni poremećaj (poremećaj tjeskobe), možete ponekad razmišljati o samoozljeđivanju ili samoubojstvu. Ovi se simptomi mogu pojačati kada se započinje liječenje antidepresivima (lijekovi za liječenje depresije), budući da ovi lijekovi trebaju određeno vrijeme za početak djelovanja, obično oko dva tjedna a ponekad i dulje.

Ovakvi su simptomi vjerojatniji ako:

 • ste i prije razmišljali o samoubojstvu ili samoozljeđivanju
 • ste osoba mlađe životne dobi. Podaci iz kliničkih ispitivanja upućuju na povećani rizik suicidalnog ponašanja u odraslih osoba mlađih od 25 godina koje su se liječile antidepresivima.

Ako ste razmišljali o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, javite se svom liječniku ili otiđite odmah u bolnicu.

Možda će Vam pomoći ako kažete članovima obitelji ili bliskim prijateljima da ste depresivni ili imate poremećaj tjeskobe (anksiozni poremećaj) i zamolite ih da pročitaju ovu uputu. Možete ih zamoliti da Vas upozore ako misle da se Vaši simptomi pogoršavaju ili ako su zabrinuti oko promjena u Vašem ponašanju.

Važne nuspojave uočene uz Deprozel

Neki bolesnici koji uzimaju Deprozel razviju akatiziju, tj. osjećaj nemira i nemogućnosti mirnog sjedenja ili stajanja. Drugi bolesnici razviju nešto što se zove serotoninski sindrom ili neuroleptički maligni sindrom, pri čemu imaju neke ili sve od sljedećih simptoma: osjećaj jake uzrujanosti ili razdražljivosti, osjećaj smetenosti, osjećaj nemira, osjećaj vrućine, znojenje, drhtanje, tresavicu, halucinacije (neuobičajene vizije ili zvukovi), mišićnu ukočenost, nagle trzaje mišića ili ubrzane otkucaje srca. Težina simptoma se može povećati sve do gubitka svijesti.

Ako primijetite bilo koji od tih simptoma, obavijestite svog liječnika. Za više informacija o ovim ili drugim nuspojavama Deprozela vidjeti dio 4., Moguće nuspojave, u ovoj uputi.

Drugi lijekovi i Deprozel

Neki lijekovi mogu utjecati na učinak Deprozela, ili povećati vjerojatnost pojave nuspojava.

Deprozel također može utjecati na učinak drugih lijekova. To uključuje:

 • lijekove koji se nazivaju inhibitori monoaminooksidaze (MAOI, uključujući moklobemid i metiltioninijev klorid (metilensko modrilo))
 • tioridazin ili pimozid, to su antipsihotici (lijekovi za liječenje psihoze)
 • acetilsalicilatnu kiselinu, ibuprofen ili ostale nesteroidne protupalne lijekove kao što su celekoksib, etodolak, diklofenak i meloksikam, koji se koriste u liječenju boli i upale
 • tramadol i petidin, lijekovi za liječenje boli
 • lijekove koji se nazivaju triptani, kao što je sumatriptan, koji se koriste u liječenju migrene
 • ostale antidepresive (lijekovi za liječenje depresije) uključujući selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina i tricikličke antidepresive kao što su klomipramin, nortriptilin idezipramin
 • dodatak prehrani koji se naziva triptofan
 • mivakurij i suksametonij (lijekovi koji se koriste se u anesteziji)
 • lijekove kao što su litij, risperidon, perfenazin, klozapin (lijekovi za liječenje psihoze), koji se koriste u liječenju nekih psihijatrijskih poremećaja
 • fentanil, koristi se u anesteziji ili u suzbijanju kronične (dugotrajne) boli
 • kombinaciju fosamprenavira i ritonavira, koja se koristi u liječenju infekcije uzrokovane virusom humane imunodeficijencije(HIV)
 • gospinu travu (lat. Hypericum perforatum/ engl. St. John’s Wort), biljni pripravak za liječenje depresije
 • enobarbital, fenitoin, natrijev valproat ili karbamazepin, koriste se u liječenju napadaja ili epilepsije
 • atomoksetin koji se koristi u liječenju poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD)
 • prociklidin, koji se koristi u ublažavanju nevoljnog drhtanja, osobito u slučaju Parkinsonove bolesti
 • varfarin i ostale lijekove (tzv. antikoagulanse) koji se koriste u liječenju poremećaja zgrušavanja krvi
 • propafenon, flekainid i ostale lijekove za liječenje poremećaje srčanog ritma
 • metoprolol, beta-blokator koji se koristi za liječenje visokog krvnog tlaka i problema sa srcem
 • pravastatin koristi se u liječenju povišenog kolesterola
 • rifampicin, koristi se u liječenju tuberkuloze i lepre
 • pravastatin koristi se u liječenju povišenog kolesterola
 • tamoksifen, koji se koristi u liječenju karcinoma dojke ili neplodnosti.

Ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek s ovog popisa, a još o tome niste razgovarali s Vašim liječnikom, vratite se liječniku i potražite savjet. Možda će Vam liječnik morati promijeniti dozu   ili dati drugi lijek.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo  koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Deprozel s hranom, pićem i alkoholom

Ne konzumirajte alkoholna pića tijekom primjene Deprozela. Alkohol može pogoršati Vaše simptome ili nuspojave.

Uzimanje Deprozela ujutro uz hranu može smanjiti vjerojatnost pojave osjećaja mučnine.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

U djece čije su majke uzimale paroksetin tijekom prvih nekoliko mjeseci trudnoće zabilježeni  su  slučajevi nastanka srčanih mana. U općoj populaciji, jedno na 100 djece rođeno je sa srčanom manom. Učestalost se povisuje na do dvoje na 100 djece čije su majke primale paroksetin. U dogovoru s liječnikom možete odlučiti što je bolje za Vas, prijeći na neki drugi lijek ili postupno prestati uzimati Deprozel tijekom trudnoće. Međutim, ovisno o Vašem stanju, Vaš liječnik može predložiti da je za Vas bolje nastaviti uzimanje lijeka Deprozel.

Pobrinite se da Vaša primalja ili liječnik znaju da uzimate Deprozel. Kada se uzimaju za vrijeme trudnoće, osobito u kasnijem razdoblju trudnoće, lijekovi kao što je Deprozel mogu povisiti rizik ozbiljnog stanja u djece, koje se naziva perzistentna plućna hipertenzija novorođenčadi  (PPHN).  U PPHN, tlak u krvnim žilama između djetetova srca i pluća je previsok.

Ako Deprozel uzimate tijekom posljednja 3 mjeseca trudnoće, Vaše novorođeno dijete može imati određene simptome, koji obično nastupaju tijekom prva 24 sata nakon poroda. Simptomi uključuju sljedeće:

 • poteškoće s disanjem
 • plavkasto obojenu kožu ili osjećaj vrućine ili hladnoće
 • plave usnice
 • povraćanje ili poremećaj hranjenja
 • izraziti umor, nemogućnost spavanja ili pretjerani plač
 • ukočenost ili mlohavost mišića
 • drhtanje, nervozu ili napadaje
 • prenaglašene reflekse

Ako Vaše dijete ima neki od ovih simptoma kad je rođeno, ili ste zabrinuti za djetetovo zdravlje, obratite se svom liječniku ili primalji koji Vas mogu savjetovati.

Deprozel se izlučuje u majčino mlijeko u vrlo malim količinama. Ako uzimate Deprozel, vratite se i razgovarajte sa svojim liječnikom prije nego počnete dojiti. Vi i Vaš liječnik možete odlučiti da smijete dojiti dok uzimate Deprozel.

U ispitivanjima na životinjama pokazalo se da paroksetin smanjuje kvalitetu sperme. Teoretski to može utjecati na plodnost, no utjecaj na plodnost u ljudi još nije primijećen.

Upravljanje vozilima i strojevima

Moguće nuspojave Deprozela uključuju omaglicu, smetenost, osjećaj pospanosti ili zamagljen vid. Ako primijetite bilo koju od ovih nuspojava, ne upravljajte vozilima ili strojevima.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Vjerojatnost pojave nuspojava veća je unutar prva dva tjedna uzimanja Deprozela.

Prestanite uzimati Deprozel i odmah posjetite liječnika ako razvijete bilo koju od sljedećih nuspojava tijekom liječenja

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • uključujući povraćanje krvi ili pojavu krvi u stolici, obratite se svom liječniku ili odmah otiđite u bolnicu.
 • Ako ustanovite da ne možete mokriti, javite se svom liječniku ili odmah otiđite u bolnicu.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • Ako iskusite napadaje, obratite se svom liječniku ili odmah otiđite u bolnicu.

 • Ako se osjećate uznemireno te imate osjećaj da ne možete mirno sjediti ili stajati, postoji mogućnost da imate akatiziju. Povećanje doze Deprozela može pogoršati te osjećaje. Ako se tako osjećate, obratite se svom liječniku.
 • Ako se osjećate umorno, slabo ili smeteno i imate bolne, ukočene mišiće ili nekoordiniranost, navedeno može biti povezano s nedostatkom natrija u krvi. Ako imate ovakve simptome, obratite se svom liječniku.

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • Alergijske reakcije na Deprozel, koje mogu biti teške.

Ako razvijete crveni, uzdignuti kožni osip, dođe do oticanja očnih kapaka, lica, usana, usta ili jezika, počne Vas svrbjeti ili imate poteškoća s disanjem (nedostatak zraka) ili gutanjem i osjećate slabost ili ošamućenost, što rezultira kolapsom ili gubitkom svijesti, obratite se svom liječnika ili otiđite odmah u bolnicu.

 • Ako imate neke ili sve od sljedećih simptoma, postoji mogućnost da imate nešto što se zove serotoninski sindrom ili neuroleptički maligni sindrom. Ti simptomi uključuju: osjećaj smetenosti, osjećaj uznemirenosti, osjećaj vrućine, znojenje, tresavicu, drhtanje, halucinacije (neuobičajene vizije ili zvukovi), iznenadne trzaje mišića ili ubrzan rad srca. Ako se osjećate kako je ovdje navedeno, obratite se svom liječniku.
 • Akutni glaukom. Ako Vas počnu boljeti oči ili ako dođe do zamagljenja vida, obratite se svom liječniku.

Nepoznata učestalost (ne može se procijeniti na temelju dostupnih podataka):

 • Neki ljudi su imali misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu za vrijeme uzimanja lijeka Deprozela ili nedugo nakon prestanka liječenja.
 • Neki ljudi su iskusili agresiju za vrijeme uzimanja Deprozela.

Ako imate prethodno navedene simptome, obratite se svom liječniku.

Ostale moguće nuspojave tijekom liječenja

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

 • mučnina. Uzimanje lijeka ujutro uz obrok smanjiti će mogućnosti da se ovo dogodi.
 • promjene seksualnog nagona ili seksualne funkcije. Na primjer, izostanak orgazma i, u muškaraca, abnormalna erekcija ili ejakulacija.

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • povišenje razine kolesterola u krvi.
 • nedostatak apetita
 • problemi sa spavanjem (nesanica) ili osjećaj pospanosti
 • poremećeni snovi (uključujući noćne more)
 • omaglica, tresenje (tremor, nevoljno drhtanje).
 • glavobolja
 • poteškoće pri koncentraciji
 • osjećaj uznemirenosti
 • osjećaj neuobičajene slabosti
 • zamagljen vid
 • zijevanje, suha usta
 • proljev ili zatvor
 • povraćanje
 • povećanje tjelesne težine
 • znojenje

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • kratkotrajni porast krvnog tlaka ili kratkotrajno sniženje krvnog tlaka koje može prouzročiti omaglicu ili nesvjesticu pri naglom ustajanju.
 • brži otkucaji srca nego što je normalno
 • manjak pokreta, ukočenost, tresavica ili neuobičajeni pokreti usta i jezika
 • proširene zjenice
 • kožni osip
 • svrbež
 • osjećaj zbunjenosti
 • pojava halucinacija (neuobičajene vizije ili zvukovi)
 • nemogućnost mokrenja (urinarna retencija) ili nekontrolirano, nevoljno mokrenje (urinarna inkontinencija)
 • ako imate šećernu bolest, možete primijetiti gubitak kontrole razine šećera u krvi tijekom uzimanja Deprozela. Molimo Vas, razgovarajte s Vašim liječnikom o prilagodbi doziranja Vašeg inzulina ili antidijabetika (lijekova za šećernu bolest)

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • neuobičajeno stvaranje mlijeka u muškaraca i žena
 • usporeni otkucaji srca
 • učinci na jetru vidljivi u krvnim testovima jetrene funkcije
 • napadaji panike
 • pretjerano aktivno ponašanje ili misli (manija)
 • osjećaj udaljenosti od samog sebe (depersonalizacija)
 • osjećaj tjeskobe
 • neodoljiva potreba za kretanjem (sindrom nemirnih nogu)
 • bol u zglobovima ili mišićima
 • povišene razine hormona prolaktina u krvi
 • poremećaji menstruacije (uključujući teške ili nepravilne cikluse, krvarenja između ciklusa te izostanak ili kašnjenje menstruacije)

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti kod manje od 1 na 10 000 osoba):

 • kožni osip, ponekad s mjehurićima koji izgleda poput malih meta (središnje tamne točke uokvirene svjetlijim područjem, tamnim prstenom oko rubova) koji se naziva multiformnieritem.
 • rašireni osip s mjehurićima i ljuštenjem kože, osobito oko usta, nosa, očiju i genitalija (spolovila) (Stevens-Johnsonov sindrom)
 • rašireni osip s mjehurićima i ljuštenjem kože koji pokriva veći dio površine tijela (toksična epidermalnanekroliza
 • jetreni problemi koji mogu uzrokovati žutilo kože ili bjeloočnice
 • sindrom neodgovarajuće sekrecije antidiuretskog hormona (SIADH, od eng. Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone production) - stanje u kojem se u tijelu nakuplja višak vode i opada razina natrija (soli) kao posljedica neodgovarajućih kemijskih signala. Bolesnici sa SIADH mogu razviti tešku bolest ili biti bez simptoma.
 • zadržavanje vode ili tekućine (koje može uzrokovati oticanje ruku ili nogu)
 • osjetljivost na sunčevu svjetlost
 • bolne erekcije koje ne prolaze
 • niska razina krvnih pločica

Neki bolesnici mogu osjetiti zujanje, pištanje, zviždanje, zvonjenje ili druge trajne šumove u ušima (tinitus) pri uzimanju Deprozela.

Primijećen je povišeni rizik od lomova kostiju u bolesnika koji su uzimali ovaj tip lijeka.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijekupriloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.