Acidoza

Objašnjenje pojma Acidoza:


Nenormalno stanje u organizmu kojem je povišena kiselost smanjuje pH vrijednost krvi i stanica.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Acidoza