Agenezija

Objašnjenje pojma Agenezija:


Stanje kada se pojedini organ u nekom organizmu ne razvije.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Agenezija