Anafilaksija

Objašnjenje pojma Anafilaksija:


Najteži oblik alergije prilikom koje srce i pluća nisu u mogućnosti nastaviti s radom te dolazi do smrti osim ako nije pružena liječnička pomoć.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Anafilaksija