Antigeni

Objašnjenje pojma Antigeni:


Tvari koje imunološki organizma prepoznaje kao strane.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Antigeni