Astma

Objašnjenje pojma Astma:


Ponavljajuća, opstruktivna bolest pluća, koju obilježava preosjetljivost dišnih puteva i njihovo suženje koje se mijenja u težini, spontano ili kao rezultat primjene lijekova.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Astma