Autotransfuzija

Objašnjenje

Terapijski postupak kojim se bolesniku uzima vlastita krv, potom čuva i ponovo daje u slučaju potrebe. Koristi se najčešće kod kirurških operacija ili terapije citostaticima u fazi remisije.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.175

Članci sa pojmom: Autotransfuzija