Collagenosis mixta

Objašnjenje pojma Collagenosis mixta:


Vidi miješana bolest vezivnog tkiva.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173