Digiti

Objašnjenje pojma Digiti:


Prsti.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173