Epidemiologija

Objašnjenje pojma Epidemiologija:


Proučavanje bolesti u ljudskoj populaciji.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Epidemiologija