Epilepsija temporalnog lobusa

Objašnjenje pojma Epilepsija temporalnog lobusa:


Epilepsija u kojoj napadaji izbijaju iz temporalnog lobusa. Najčešće kompleksni parcijalni napadaji.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173