Femoralan

Objašnjenje pojma Femoralan:


Koji ima veze sa femurom.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173