Fibula

Objašnjenje pojma Fibula:


Duga tanka vanjska kost donjeg dijela noge.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Fibula