Fizioterapija

Objašnjenje pojma Fizioterapija:


Vidi fizikalna terapija.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Fizioterapija