Fluorescein

Objašnjenje pojma Fluorescein:


Kemijski spoj koji se koristi kao dijagnostička pomoć da se odredi povreda rožnice ili mrežnice oka.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Fluorescein