Hiperhidracija

Objašnjenje pojma Hiperhidracija:


Unos tekućine koji je veći od gubitka.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173