Hipermobilni sindrom

Objašnjenje pojma Hipermobilni sindrom:


Mogućnost izvođenja pokreta u zglobovima većeg opsega od normalnog. Često se viđa u djece, a nerijetko i u odraslih. Obično se može naći u više članova obitelji i vjeruje se da je sindrom nasljedan. Zbog pretjerane pokretljivosti zglobova moguća je češća pojava iščašenja ili zglobnih izljeva iako osobe s hipermobilnim sindromom ne moraju imati nikakve smetnje. U nekih je osoba hipermobilnost zglobova povezana s nekim drugim poremećajima vezivnog tkiva koje treba liječiti.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173